FAQ'S

Innleie av vikarer er regulert gjennom arbeidsmiljøloven. Videreformidling av arbeidskraft der den ansatte er registrert ansatt i, og jobber fra Filippinene, kommer ikke inn under regulering av utleie og innleie i arbeidsmiljøloven.

Bl.a. Tripletex, fiken, Conta, 24seven, Visma eAccounting, Sticos

Du kan kommunisere gjennom den plattformen du bruker i dag enten det er Slack, Teams eller e-post. Den ansatte har også egen Back Office AS Skype konto tilgjengelig som kan brukes. Kombinasjon av e-post og f.eks Teams dekker de fleste behov.

Vi vil gjerne komme med et tilbud klikk her

Vi har ingen bindingstid, men 3 måneders løpende oppsigelse.

Grunnleggende opplæring i norsk arbeidsliv og samfunn. De har teori og praksis i mva, regnskapsregler, lønn og avstemming. Vi forsøker å få til minst 3 måneders praksis før de er klar for arbeid hos kunden.

De brukes i dagligtale litt om hverandre. Vi har forholdt oss til denne bruken av orda: Outsourcing refers to an organization contracting work out to a 3rd party, while Offshoring refers to getting work done in a different country, usually to leverage cost advantages.

I utgangspunktet ønsker ansatte 100 % stilling. Vi gjør unntak når vi har kapasitet til det, men prisen for en fulltidsansatt med arbeidsplass er lav. Hvorfor ikke la den ansatte bruke evt. ledig tid på andre oppgaver. Markedsføring, avstemming, lage instrukser, opprydning, lære norsk – det er din ansatt som du med små investeringer vil få glede av i mange år fremover.

Filippinene ligger 6 timer foran oss når vi har sommertid og 7 timer når vi har vintertid.

De har 8 timers arbeidstid + lunsj. Ansatte flest ønsker normal arbeidstid på dagen for å ha samvær med venner og familie på kvelden. I praksis blir det til at de jobber frem til 10 – 11 tida på formiddagen norsk tid. Avhengig av når de starter dagen. Da er det god overlapping til å følge opp evt spørsmål.

Det er en del offentlige helligdager i Filippinene som er fordelt gjennom året. De fleste med lønn. 
Utover det har arbeidstakere i Filippinene krav på 5 dagers betalt fri i året. Vi gir de betalt fri 5 dager det første året og øker det årlig frem til 25 dager i det 5. året. Det er det du som betaler for gjennom fast månedspris. Fravær utover dette vil bli kreditert. 
Ved pålagt overtid beregnes det 50 % tillegg. Filippinerne er veldig fleksible og står på når det er nødvendig. De fleste (kunder og ansatte) ønsker å benytte tidskonto når det er høysesong og ta avspasering når det er mindre å gjøre. Det må avtales med de enkelte.
I GDPR sin ordbruk er Back Office å regne som leverandør til f.eks regnskapskontoret.
Regnskapskontoret må derfor notere at Back Office AS og Back Office PH Services Inc er leverandører i sin Databehandleravtale med kunden.
logo